vad kostar det?

Vi jobbar med olika typer av uppdrag vilket gör att svaret på frågan om vad det kostar och om det går att få hjälp med finansieringen ser olika ut från fall till fall. Du kan dock alltid vara trygg med att vi går igenom de olika möjligheterna tidigt i vår kontakt. I vissa fall bekostar det offentliga ett juridiskt ombud för en person. Det gäller t.ex. för dig som är föremål för något slags tvångsingripande av en myndighet, för dig som behöver ett målsägandebiträde och för dig som söker asyl eller har vissa andra asylrättsliga hjälpbehov. I dessa fall kommer vårt arvode att betalas av staten. Om du är misstänkt för ett brott och sedan döms efter prövning i domstol, behöver du betala för din försvarare.

Har du frågor om kostnader är du välkommen att kontakta byrån.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd, som ofta ingår i hemförsäkringen. Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag finansierar dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist. Är du osäker på huruvida din försäkring täcker ett särskilt fall? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller i den uppkomna situationen.

Rättshjälp

Täcker ditt rättsskydd inte den uppkomna situationen? Saknar du hemförsäkring och har inte ekonomisk förmåga att betala för ett juridiskt ombud? Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. Med rättshjälp behöver du enbart betala för ditt ombud efter förmåga, resterande del betalas av staten.Rättshjälp kan även gälla vid exempelvis vårdnadstvister, men sällan vid rentekonomiska tvister. Vi kan berätta mer om när du kan ansöka om rättshjälp. Du kan också läsa en del själv på Rättshjälpmyndighetens hemsida.

Staten betalar

I vissa fall bekostar det offentliga ett juridiskt ombud för en person. Det gäller t.ex. för dig som är föremål för något slags tvångsingripande av en myndighet, för dig som behöver ett målsägandebiträde och för dig som söker asyl eller har vissa andra asylrättsliga hjälpbehov. I dessa fall kommer vårt arvode att betalas av staten. Om du är misstänkt för ett brott och sedan döms efter prövning i domstol, behöver du bara betala för ditt ombud efter förmåga.

Egen finansering

I de fall du kommer att finansiera vårt uppdrag med egna medel går vi alltid noga igenom hur processen kan komma att se ut och vad vårt timarvode är. Detta gör vi för att du redan tidigt i vår kontakt och sedan löpande under ärendets gång för att du ska få en rimlig uppskattning av den totala kostnaden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå I anledning av en advokattjänst. Med konsument avses I detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet. För att nämnden ska kunna pröva tvisten måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Tvisten måste ha försökt lösas i samförstånd  med advokaten innan du kan skicka in ditt krav. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Mer information finns på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/. Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund Box 27321 102 54 Stockholm.