Föreläsningar

Advokatbyrån är ofta anlitad som föreläsare. Vi föreläser om straffrätt, familjerätt och socialrätt.
Vi är särskilt anlitade som föreläsare avseende våld i nära relation och brott mot barn men
också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge.