Rättsområden

Kunskap, tillgänglighet och diskretion är grunden för vår verksamhet. Vi är verksamma i hela Sverige men har huvudkontor i Södertälje och mottagningskontor i Eskilstuna.

Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt till biträde av en försvarare. Det är bra att ha en försvarare med sig redan vid det första polisförhöret. Försvararens uppdrag är att tillvarata dina intressen och tillse att din rätt skyddas under rättsprocessen. En offentlig försvarare utses av domstolen och som misstänkt har du rätt att önska en försvarare. Om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt att själv anlita en privat försvarare. Är du misstänkt för brott och behöver en försvarare eller har allmänna frågor är du alltid välkommen att kontakta byrån.

Har du blivit utsatt för ett brott kan du i många fall ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde utses av domstolen i vissa fall. Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvarata brottsoffrets (målsägandes) intressen i rättsprocessen men även att ge den utsatta stöd. Om du utsatts för brott och undrar om du har rätt till målsägandebiträde eller har övriga frågor är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Barn som utsätts för brott av närstående har i vissa fall rätt till en särskild företrädare. En särskild företrädare förordnas av domstolen. 

Familjerätt

På byrån finns mångårig erfarenhet av att arbeta med familjerätt, både från domstol och i rollen som ombud. Du är välkommen att kontakta byrån för ett inledande samtal där du kan ta upp dina frågor och funderingar kring ditt barns situation, kostnadsfritt, förutsättningslöst och under sekretess.

Socialrätt

Har du blivit föremål för tvångsvård förordnar domstolen om ett offentligt biträde. Det är kostnadsfritt för dig och du som enskild har även rätt att önska ditt offentliga biträde. Om du har frågor om tvångsvård är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Kontakta oss