Vår historia

Advokatbyrån Onnela är en humanjuridisk byrå inriktad på straffrätt, familjerätt och socialrätt. Advokatbyråns uppdrag är att alltid välja våra klienters sida och ta till vara deras rätt. Detta gör vi med kunskap, lojalitet och integritet. Vi verkar alltid för att fullt ut kunna skydda klientens intressen.

OM BYRÅN

Madeleine Onnela

Grundare & advokat

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016. Madeleine startade byrån år 2022. Madeleine har utöver sitt arbete som advokat flera ideella engagemang. Madeleine har stor erfarenhet av våld i nära relation och barnrättsfrågor både från sitt arbete som advokat men även ideella engagemang och vidareutbildning inom områdena.

För kontakt:

Telefon: 073 526 69 88

Mail: madeleine@advokatonnela.se

Andreas Zheng Svensson

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare  Andreas Zheng Svensson arbetar som studentmedarbetare på byrån. Parallellt studerar han juridik och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Andreas har tidigare arbetat både fackligt och politiskt. Andreas har sedan flera år tillbaka ett brett ideellt engagemang och har framförallt varit aktiv i frågor rörande barns rättigheter. Under sin studietid har Andreas även varit förtroendevald inom Juridiska föreningen, Juridiska linjerådet  och Feministiska juriststudenter där han drivit frågor rörande jämlikhet och jämställdhet.

 

Vi hjälper dig med de frågor du har.

Din ADvokatbyrå inriktad mot straffrätt, familjerätt och socialrätt.

Vad inenbär det att anlita en advokat?

Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. En advokat är skyldig att följa etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och skyldighet att se till att uppdragen är fria från intressekonflikter.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör gärna av dig så berättar vi mer.