Kan jag få en prick?

Ovan är en vanlig fråga (det vill säga att personer undrar om de kan hamna i belastningsregistret). En fråga som ofta är förknippad med oro. Jag förstår den oron. För vissa arbetsgivare finns det en rätt att hämta utdrag ur belastningsregistret direkt från polisen (exempelvis om du ska arbeta inom psykiatrin). Min upplevelse är dock att allt fler arbetsgivare och även andra i samhället börjat begära utdrag från personer trots att det kan ifrågasättas hur nödvändigt det är.  För att kunna hamna i registret behöver den dömde varit straffmyndig vid tiden för brottet, dvs över 15 år. Detta beror på att en inte kan få någon påföljd innan dess. Men hur kan man då dömas tänker kanske ni? I en del fall kan det väckas en bevistalan om en misstänkt är under 15 år. Det görs bara i särskilda fall och vid allvarligare misstankar. Då avgörs enbart skuldfrågan och eventuella frågor om skadestånd men ingen påföljd kan dömas ut.  I belastningsregistret hamnar man inte enbart om man döms till en påföljd (straff) genom en dom (vilket många tror). Registret innehåller dock fler uppgifter ex. om du fått ett strafföreläggande eller meddelats kontaktförbud.


Många undrar hur länge uppgifterna är kvar i registret. Det är ganska krånglig lagstiftning med många olika undantag men förenklat kan man säga att det beror på vilken påföljd en fått och hur gammal en var (om vi nu förenklar och enbart tar upp de fall där man är i belastningsregistret pga en dom med påföljd).
Ett fängelsestraff gallras ut (tas bort) tio år efter det att man frigivits från straffet. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen (fem år om man var under 18 år då brottet begicks). En ungdomstjänst gallras tio år efter domen (fem år om man var under 18 år då brottet begicks). Såvida det inte handlar om allvarligare brottslighet som efter lagändring januari 2022 ändrats avseende ungdomar. En bötespåföljd gallras ut fem år efter domen eller det att man godkände böterna. MEN om en döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla “pricken” inte gallras ut (dvs. stå kvar) fram till det att den nyaste domen gallras.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.